جواب جمع بندی درس صفحه ۱۵۶ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب جمع بندی درس صفحه ۱۵۶ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب جمع بندی درس صفحه ۱۵۶ روان شناسی یازدهم

با توجه به مطالبی که در این درس خواندید به یکی از تصمیم های آموزشی مربیان مدرسه اشاره کنید و بنویسید.

۱- به چه دلیل آن فعالیت، تصمیم گیری است؟

به این دلیل که راه های گوناگون یادگیری در کلاس درس را ارزیابی کرده و از میان راه حل ها بهترین روش را برگزیده است.

۲- به نظر شما سبک تصمیم گیری آن فعالیت چه سبکی بوده است؟

سبک منطقی

۳- اگر شما به جای مربیان مدرسه بودید، چه سبکی را اتخاذ می کردید؟

همین سبک منطقی را برمی گزیدم. زیرا به جای این تصمیم گیری نه عجله و نه شتاب و نه احساسات زودگر، نه اطاعت و پیروی کورکورانه، بلکه اندیشیدن بوده است و تصمیم گیرنده ها راه کارهای ممکن را می سنجند و از یک روش قاعده مند و منظم استفاده می کنند.

۴- پیامد سبک تصمیم گیری اتخاذ شده چیست؟

یادگیری بهتر و عمیق تر موضوع درس

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه