جواب حکایت نگاری صفحه ۱۰۷ نگارش نهم

در این نوشته با جواب حکایت نگاری صفحه ۱۰۷ نگارش نهم همراه شما هستیم.

جواب حکایت نگاری صفحه ۱۰۷ نگارش نهم

حکایت زیر را بخوانید و به زبان ساده، باز نویسی کنید:

شخصی به عیادت مریضی رفت. بسیار بنشست و نقل ها کرد.

در آخر از مریض پرسید: «از چه دردی می نالی؟»

بیمار گفت: «از زیاد نشستن تو».

باز نویسی:

شخصی به عیادت دوستش که بیمار بود، رفت. وقتی او را دید، به یاد خاطرات گذشته افتاد و حکایت های فراوانی از گذشته یادآوری کرد. عیادتش طولانی شد و بیمار بسیار خسته و ناراحت شد. در پایان از دوستش پرسید: «چه دردی بیشتر تو را آزار می دهد؟» بیمار پاسخ داد: «نشستن طولانی تو مرا آزار می دهد.»

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه