جواب خوانش و فهم صفحه ۸۹ فارسی ششم

در این نوشته با جواب خوانش و فهم صفحه ۸۹ فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب خوانش و فهم صفحه ۸۹ فارسی ششم

۱ مفهوم بیت «فجر تا سینه ی آفاق شکافت                        چشم بیدار علی خفته نیافت» چیست؟

یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت خدا بوده است و به چشمانش خواب نیامده است.

۲ در بیت «دست در دامن مولا زد در                            که علی بگذر و از ما مگذر» واژه هایی که مشخّص شده است با چه آهنگی خوانده می شود؟

با لحنی رسا و کوبنده باید خوانده شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه