جواب خودارزیابی صفحه ۱۴۳ دین و زندگی یازدهم

در این نوشته با جواب خودارزیابی صفحه ۱۴۳ دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودارزیابی صفحه ۱۴۳ دین و زندگی یازدهم

با توجه به آیات و احادیث و نکاتی که در درس آمده جاهای خالی را تکمیل کنید.

تسلیم و بندگی خداوند ← کسب عزت نفس

احساس حضور در پیشگاه خداوند ← حفظ عزت نفس، دوری از گناه و توجه به خود عالی و نفس لوامه

غفلت از خداوند ← افتادن در دام گناه و گرفتار شدن به خوددانی و نفس اماره به سوء و ذلت نفس

عزت نفس ←  حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیم

ذلّت نفس ← شکستن پیمان با خدا و سستی در عزم و تصمیم

فقیری که دارای عزت نفس باشد گدایی نمی کند. گدا، ابتدا خود را حقیر و کوچک می کند و سپس گدایی

می کند. جوانی که عزت نفس دارد، در برابر شهوت نمی شکند.

انسان عزیز در برابر ظلم و ستمگر شکست ناپذیر و در برابر مردم متواضع و فروتن است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه