جواب خودرابیازمایید صفحه 22 شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خودرابیازمایید صفحه 22 شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 22 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 22 شیمی یازدهم

مطابق واکنش بالا، از واکنش 40 گرم آهن (III) اکسید با مقدار کافی کربن، انتظار می رود چند گرم آهن به دست آید؟

جواب خودرابیازمایید صفحه 22 شیمی یازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه