جواب خودرابیازمایید صفحه 36 شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خودرابیازمایید صفحه 36 شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 36 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 36 شیمی یازدهم

تجربه نشان می‌دهد كه گشتاور دو قطبی مولكول‌های سازندۀ چربی‌ها حدودصفر است. با توجه به آن:


الف) چرا افرادی كه با گریس كار می‌كنند دستشان را با بنزین یا نفت (مخلوطی از هیدروكربن‌ها) می‌شویند؟


مطابق قاعده‌ی شبیه در شبیه حل می‌شود، هر دوی این ترکیب‌ها ناقطبی بوده و می‌توانند در یکدیگر حل شوند.


ب) توضیح دهید چرا پس از شستن دست با بنزین، پوست خشک می‌شود؟


زیرا بنزین مقداری از چربی پوست را در خود حل کرده و سبب خشک شدن پوست دست می‌شود.


پ) شستن پوست یا تماس آن با آلكان‌های مایع در دراز مدت به بافت‌های پوست آسیب می‌رساند. چرا؟


زیرا آلکان‌های مایع ناقطبی بوده و سبب حل کردن چربی‌های پوست (مواد ناقطبی) در خود می‌شود. بنابراین در دراز مدت سبب آسیب رساندن به بافت‌های پوست می‌گردد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه