جواب خودرابیازمایید صفحه ۳۸ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خودرابیازمایید صفحه ۳۸ شیمی یازدهم

در این نوته با جواب خودرابیازمایید صفحه 38 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 38 شیمی یازدهم

1- آلکان‌های زیر را نام‌گذاری کنید. (راهنمایی: در نام‌گذاری آلکان‌های شاخه‌دار، نوشتن نام اتیل بر متیل مقدم است).


الف) 3- متیل اوکتان
ب) 4- اتیل، 4- اتیل هپتان
پ) 2- متیل اوکتان
ت) 3، 6 دی متیل دکان
ث) 3، 6 دی متیل اوکتان
ت) 3، 5 دی متیل هپتان

جواب خودرابیازمایید صفحه 38 شیمی یازدهم
جواب خودرابیازمایید صفحه 38 شیمی یازدهم

2- چرا نام 2- اتیل پنتان برای ترکیب زیر نادرست است؟


زیرا اولین قاعده برای نامگذاری این دسته از ترکیبات، یعنی در نظر گرفتن بلندترین زنجیره‌ی کربنی درست فرض نشده است. نام درست: 3- متیل‌هگزان

image 212

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. ناشناس

    ب اشتباهه

    1. ناشناس

      اره اتفاقا من حس کردم خودم اشتباه نوشتم!