جواب خودرابیازمایید صفحه ۴۱ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خودرابیازمایید صفحه ۴۱ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 41 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 41 شیمی یازدهم

1- شکل زیر نمایی از واکنش تکه‌ای گوشت چرب با بخار برم را نشان می‌د‌هد. با توجه به آن پیش‌بینی کنید مولکول چربی موجود در این گوشت سیر شده است یا سیر نشده؟ چرا؟ (راهنمایی: در این واکنش تن‌ها چربی موجود در گوشت با بخار برم واکنش می‌د‌هد).


سیر نشده، زیرا در حالت سیر شده اتم‌های کربن با حداکثر ظرفیت خود، به اتم‌‎های دیگر متصل شده‌اند. اما در حالت سیر نشده چندگانگی پیوند گسسته شده و آماده‌ی پیوند با اتم‌های برم شده است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه