جواب خودرابیازمایید صفحه ۴۲ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خودرابیازمایید صفحه ۴۲ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 42 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 42 شیمی یازدهم

الف) فرمول مولکولی هر یک از هیدروکربن‌های حلقوی بالا را بنویسید.

جواب خودرابیازمایید صفحه 42 شیمی یازدهم

ب) ساختار نقطه – خط هر یک از آنها را رسم کنید.

جواب خودرابیازمایید صفحه 42 شیمی یازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه