جواب خود ارزیابی صفحه ۱۰۰ فارسی هشتم

در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه ۱۰۰ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۰۰ فارسی هشتم

۱-در متن درس، به نام کدام حماسه سازان واقعۀ کربلا اشاره شده است؟

۱- امام حسین (ع)، حضرت علی اکبر (ع)، حضرت علی اصغر (ع)، حضرت عباس (ع)

۲-چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعۀ کربلا شمرده می شوند؟

چون ایشان زمانی که به رود برای پر کدن مشک آب رسیدن، حتی خودشان از آن آب به دلیل تشنگی اهل خیمه و اما حسین (ع) نخوردند و همچنین برای ایشان امان نامه آوردن برای پیوستن به دشمن اما ایشان با وجود اینکه می دونستند شهید خواهند شد، آن را قبول نکرده و بسیار عصبانی شدند.

۳-به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعۀ کربلا را زنده نگه داشت؟

با زنده نگه داشتن یاد آن ها و ادامه راهی که آن ها برای آن شهید شدند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه