جواب خود ارزیابی صفحه ۹۰ فارسی هشتم

در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه ۹۰ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه ۹۰ فارسی هشتم

۱-در بیت اول، به کدام صفات حضرت علی اشاره شده است؟

خلاص – دور از فریبکاری

۲-کدام بیت با مفهوم عبارت «الاعمالُ بِالنّیات» مناسبت دارد؟

بیت ۷

۳-مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته ای تأکید دارد؟

کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه