جواب خود را بیازمایید صفحه ۲ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی یازدهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی یازدهم

1- شکل زیر فرایند کلی تولید دوچرخه را نشان می‌دهد.

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی یازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی یازدهم

الف) دربارۀ این فرایند گفت‌وگو کنید.


دوچرخه به طور عمده از دو قسمت بدنۀ فلزی و لاستیک‌ها تشکیل شده است. برای تولید بدنۀ فلزی، ابتدا سنگ معدن آهن و دیگر فلزات از معادن، فرآیند استخراج صورت می‌گیرد. در کارخانه با فرآوری این سنگ‌های ارزشمند فلزدار، به فلزهای مورد نظر و در برخی از موارد ساخت آلیاژ‌های مورد نظر در ساخت بدنۀ فلزی استفاده می‌شود.


به منظور ساخت لاستیک‌ها، مراحل طی شده شامل: استخراج نفت از درون چاه، حمل نفت خام با لوله‌های نفتی یا ماشین‌های حامل سوخت به پالایشگاه، پالایش نفت خام به مواد ساده‌تر در برج تقطیر و در نهایت حلقه‌های لاستیک در کارخانه‌های خاص مربوط ساخته می‌شود.


ب) آیا در فرایند تولید ورقه‌های فولادی و تایر دوچرخه، موادی دور ریخته می‌شوند؟

بله


پ) پس از چندین سال چه اتفاقی برای قطعه‌های دوچرخه می‌افتد؟


پس از گذر چند سال، بدنۀ فلزی در مجاورت رطوبت موجود در هوا، زنگ زده و پوسیده می‌شود. لاستیک‌ها نیز بر اثر استفاده سائیده و پوسیده شده و غیرقابل استفاده می‌گردد.


2- شکل زیر نمایی از چرخۀ مواد را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید:

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی یازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی یازدهم

الف) آیا جملۀ «همۀ مواد طبیعی و مصنوعی از کرۀ زمین به دست می‌آیند» درست است؟ توضیح دهید.


بله، خاستگاه همۀ مواد از کرۀ زمین می‌باشد. مواد اولیه از سه بخش هواکره، آب‌کره و مهم‌تر از همه سنگ‌کره به دست می‌آیند.


ب) موادی که از طبیعت به دست می‌آوریم، به چه شکلی به طبیعت باز می‌گردند؟


این مواد به مواد ساده‌تر تجزیه می‌شوند. برخی از این مواد برای محیط زیست و خاک نه تنها مضر نمی‌باشند، بلکه مفید هستند و به کود گیاهی تبدیل می‌شوند. اما برخی دیگر از مواد که از نفت به دست می‌آیند به سختی تجزیه می‌شوند و برای خاک مضر بوده و سبب از بین رفتن حاصلخیزی آن می‌شوند.


پ) آیا به تقریب جرم کل مواد در کرۀ زمین ثابت می‌ماند؟ چرا؟


 بله، زیرا مطابق قانون پایستگی ماده، در واکنش‌های شیمیایی (به جز واکنش‌های هسته‌ای)، جرم کل مواد در قبل و بعد از انجام فرآیند ثابت باقی می‌ماند.


ت) برخی بر این باورند که: «هر چه میزان بهره‌برداری از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.» این دیدگاه را در کلاس نقد کنید.


این دیدگاه دارای جنبه‌های مثبت و منفی می‌باشد:
جنبه مثبت وقتی اتفاق می‌افتد که مواد خام اولیه را به مواد با ارزش‌تر تبدیل کنند و به فروش برسانند که منجر به ورود ثروت به کشور می‌شود.
جنبه منفی هم از این جهت است که منابع اولیه هم روزی به اتمام می‌رسند و بهتر است که جایگزین‌های مناسب و پربازده برای منابع خام اولیه در نظر گرفته شود.


3- نمودار زیر برآورد میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد را در جهان نشان می‌دهد.

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی یازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی یازدهم

با توجه به نمودار:


الف) در سال 2015 به تقریب چند میلیارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است؟


به تقریب حدود 7 میلیارد تن


ب) پیش‌بینی می‌شود که در سال 2030 به تقریب در مجموع چند میلیارد تن از این مواد استخراج و مصرف شوند؟


به تقریب و در مجموع حدود 72 میلیارد تن از مجموع این مواد (سوخت‌های فسیلی، فلزها و مواد معدنی) استخراج و مصرف خواهد شد.


پ) دربارۀ این جمله که: «زمین منبع عظیمی از هدایای ارزشمند و ضروری برای زندگی است» گفت‌وگو کنید.


بشر به منظور ادامه‌ی حیات و زندگی، به ناچار از مواد اولیه موجود در زمین بهره گرفته تا با فرآوری آنها به مواد مناسب‌تر، در زمینه‌های مورد نیاز خویش از آنها استفاده نماید. بنابراین زمین منبع ارزشمندی از هدایای گوناگون خدادادی است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه