جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۶ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۶ علوم نهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 46 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 46 علوم نهم

طول جاده شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود 119 کیلومتر و فاصلهٔ مستقیم آنها 84 کیلومتر است. اگر خودرویی فاصله بین دو شهر را در مدت 70 دقیقه طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟ (لازم است توجه شود که به دلایل مختلفی از قبیل موانع طبیعی و هزینه احداث جاده، معمولا جاده بین دو شهر به صورت مسیر مستقیم نیست).

پاسخ:

(119 × 1000m) ÷ (70 × 60s) = 28m/s × 3/6 = 101 km/h = تندی متوسط

(84 × 1000m) ÷ (70 × 60s) = 20m/s × 3/6 = 72km/h = سرعت متوسط

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه