جواب خود را بیازمایید صفحه 66 علوم هفتم


haladars بهمن 26, 1400 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه 66 علوم هفتم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 66 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 66 علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه 66 علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه 66 علوم هفتم

1- شکل بالا شخصی را نشان می‌دهد که با نیروی افقی 325 نیوتونی جعبه‌ای را به اندازه 2 متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه‌جا می‌کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می‌دهد، چقدر است؟

با توجه به فرض‌های داده شده در صورت مسئله داریم:نیروی وارد شده به جعبه از طرف شخص: 325 نیوتون

جابه‌جایی جعبه در جهت نیروی وارد شده به آن: 2 متر

با جای گذاری این مقادیر در رابطه کار داریم:جابه‌جایی × نیرو = کار      ⇐      ژول 650 = 2 × 325 = کار

۲- به شکل زیر و عددهای نوشته شده روی آن توجه کنید. برداشت خود را از این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید. شما کدام روش را برای جابه‌جایی جسم ترجیح می‌دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

جهت بالا بردن جسم تا ارتفاع ۱ متری، می توان از دو روش استفاده کنیم :روش اول :‌ مقدار ۱۰۰ نیوتن نیرو را به جسم وارد می‌کنیم تا به صورت قائم به اندازه ۱ متر بلند شود.

مقدار کار انجام شده در روش دوم:

ژول 50N×2m=100 = مقدار کار در امتداد سطح شیبدار

بنابراین مشاهده میشود که در هر دو روش مقدار کار یکسان است.

به نظرم روش دوم (جابجایی جسم روی سطح شیبدار) را  میبایست ترجیح داد زیرا نیروی کمتری نیاز دارد و در نتیجه راحت‌تر است.

همچنین ببینید: گام به گام فصل هشتم علوم هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه