جواب خود را بیازمایید صفحه 71 علوم هفتم

با جواب خود را بیازمایید صفحه 71 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 71 علوم هفتم

مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود 60 گرم)، یک گوجه فرنگی (حدود 50 گرم) و یک نان لواش (حدود 100 گرم) کسب می‌کند، چقدر است؟

در ابتدا انرژی هرکدام از این خوراکی‌ها را از جدول داده شده مشاهده می‌کنیم و آن را در جِرم هر ضرب می‌کنیم و در نهایت اعداد به دست آمده را با هم جمع می‌کنیم.

کیلوژول 408 = 60 × 6/8 = تخم مرغ

کیلوژول 45 = 50 × 0/9 = گوجه فرنگی

کیلوژول 1130 = 100 × 11/3 = نان لواش

کیلوژول1583 = 1130 + 45 + 408 = مقدار کل انرژی

همچنین ببینید: گام به گام فصل 8 علوم هفتم

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.