جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم


haladars بهمن 30, 1400 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم

شکل زیر نحوه گرم شدن اتاق را به وسیله یک رادیاتور نشان می‌دهد. توضیح دهید چگونه قسمت‌هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند، گرم می‌شوند.

ابتدا هوای مجاور رادیاتور توسط آن گرم شده، سبک می‌شود و به سمت بالا می‌رود و هوای سرد اطراف جای آن را می‌گیرد و این پدیده تکرار می‌شود. به این ترتیب، هوای قسمت‌های دور از رادیاتور نیز گرم می‌شوند. در واقع گرما به روش همرفت مستقل می‌شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ملیکا

    عالی بود