جواب درک متن صفحه ۱۲ نگارش چهارم


haladars شهریور 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب درک متن صفحه ۱۲ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه 12 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 12 نگارش چهارم

متن زیر را بخوانید و به سؤال های آن پاسخ دهید.

می خواستم همه چیز را درباره ی خدا بدانم. از خانه بیرون رفتم. درختان با برگ هایی سبز و قامتی بلند، ایستاده بودند. زیر درختی، گلی تازه شکفته دیدم. گفتم: «چه گل زیبای!» گل لبخندی زد و گفت:«من زیبا هستم؛ امّا خدا از همه زیباتر است. او آفریدگار من است. آنکه مرا آفریده از همه زیباتر است».

نسیم آرام می وزید و دست مهربان خود را بر سر گل ها و برگ ها می کشید. گفتم:«نسیم چه مهربان است!» چهره ام را نوازش کرد و گفت: «من مهربانم؛ امّا خدا از همه مهربان تر است. او آفریدگار من است. آنکه مرا آفریده، از همه مهربان تر است».

ناگهان آسمان ابری شد. ابرها به هم پیوستند و باران گرفت. گفتم:«اگر باران بر درختان و دانه ها نمی بارید، آنها تشنه می ماندند؛ رودها و دریاها خشک می شدند و هیچ انسان و حیوانی زنده نمی ماند». در این هنگام، ابر غرّید و گفت:«خدا دوست انسان هاست. اگر لطف خدا نبود، هیچ ابری نمی بارید».

به خانه برگشتم. پدر و مادرم درباره ی کتابی که خوانده بودند، صحبت می کردند. گفتم: «خوش به حال شما که همه چیز را می دانید». پدر با مهربانی گفت:«عزیزم، داناتر از همه خداست. او همه چیز را می داند و دوستدار کسانی است که می خواهند بدانند، تا زندگی بهتری داشته باشند».

1- از کدام بند می فهمیم که خداوند بخشنده است؟

ناگهان آسمان ابری شد. ابرها به هم پیوستند و باران گرفت. گفتم:«اگر باران بر درختان و دانه ها نمی بارید، آنها تشنه می ماندند؛ رودها و دریاها خشک می شدند و هیچ انسان و حیوانی زنده نمی ماند». در این هنگام، ابر غرّید و گفت:«خدا دوست انسان هاست. اگر لطف خدا نبود، هیچ ابری نمی بارید».

2- در این متن، چهار ویژگی برای خداوند بیان شده است. آنها را نام ببرید.

زیبا – مهربان – بخشنده – دانا

3- به نظر شما بهترین عنوان برای این متن چیست؟

همه ویژگی های خوب از آن خداست

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه