جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ فارسی ششم

در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ فارسی ششم

۱ از نظر بزرگمهر، نادان ترین مردم چه کسانی هستند؟

هر کس که متوجه عیب خود نشد، نادان ترین انسان ها است.

۲ «ستاره ی روشن» در عبارت «ستاره ی روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی»، به چه کسی اشاره دارد؟

بزرگمهرِ حکیم

۳ از نظر نویسنده، بزرگمهر چگونه انسانی بود؟ عبارت هایی از متن بیان کنید که نظر او را نشان دهد.

مردی دانشمند بود: «چنان خواندم که چون بزرگمهرِ حکیم، برادران را وصیّت کرد»

مردی موعظه کننده و خیرخواه بود: «حکما و علما نزدیک وی آمدند و می گفتند که ما را از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیم، ستاره ی روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی، ما را یادگاری ده از علم خویش.»

۴ بزرگمهر این وصیت ها را قرن ها پیش بیان کرده است. به نظر شما کدام یک از این وصیت ها، امروز نیز کاربرد دارد؟

همه وصیت هایی که کرده است امروز نیز کاربرد دارد.

۵ ……………………….. .

منظور از جمله‌ی «هر که از شما به زاد بزرگ‌تر باشد، وی را بزرگتر دارید» چیست؟

بدین معنی است که احترام افرادی را که از نظر سنّی از شما بزرگتر هستند را حفظ کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها