جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۷ فارسی سوم

در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۷ فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۷ فارسی سوم

۱- چرا هر سال، روز آزادی خرمشهر را جشن می گیرند؟

چون روزی است که دشمن از ما شکست خورد.

۲- پدربزرگ امیر چه ویژگی هایی داشته است؟ با توجه به متن دو ویژگی او را بگو.

او شجاع و فداکار بوده است.

۳- کلمه ی «آنجا»، در بند دوم متن، به کجا اشاره می کند؟

روی میز.

۴- کلمه ی «اینجا»، در انتهای متن، به کجا اشاره می کند؟

کنار میزی که برای پذیرایی قرار داده شده بود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه