در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 23 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه 23 فارسی پنجم

1- با توجّه به متن، بگویید پروانه چه ویژگی‌هایی داشت؟ آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟

الف) آن قدر زیبا بود (دارای بال های زیبا و خوش رنگ) که پروانه های دیگر نیز به او حسادت می کردند.  

   ب)مغرور و خودپسند

2- به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال‌هایش را به نمایش نگذاشت؟

چون او متوجه شده بود که زیبایی خودش و خوش رنگی بال هایش، همه از لطف و بخشش خداوند است.

3- چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید.

گلبرگ ها- برگ ها- ساقه- ریشه- زمین- خورشید- خداوند عز و جلّ که آفریننده همه آن هاست و با نظم و ترتیب برای هر کدام از آفریده هایش وطیفه ای مشخص کرده است.

برچسب شده در: