جواب درک و دریافت صفحه ۵۵ فارسی دهم

در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه ۵۵ فارسی دهم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه ۵۵ فارسی دهم

۱) کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است؟ چرا؟

لحن آهنگین و غنایی ، تناسب های آوایی، برجسته ترین ویژگی این شعر است، هنگام خواندن شعر، آهنگ و موسیقی ویژه ای به گوش می رسد و سبب دلنشینی و شورانگیزی بیشتر می شود. با تقسیم بیت ها به پاره های موسیقایی، شعر را بخوانید.

۲) چرا این سروده، در ادب غنایی جا می گیرد؟

چون تناسب های آوایی، برجسته ترین ویژگی این شعر است، هنگام خواندن شعر، آهنگ و موسیقی ویژه ای به گوش می رسد و سبب دلنشینی و شورانگیزی بیشتر می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه