در این نوشته با جواب سلام دوست من صفحه 43 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست من صفحه 43 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط قشنگت بنویس.

کوشا و نوشا خوش‌ حال شدند و پرواز کنان، لانه‌ شان را ترک کردند. آن‌ ها در راه، دارکوبی را دیدند. دارکوب، پرنده‌ی دانای جنگل بود. کوشا و نوشا از او خواستند کمی از علم و دانایی خود را به آن‌ ها بیاموزد. دارکوب گفت:«بسیار خوب، اما کار ساده‌ ای نیست. شما باید سال‌ ها تلاش کنید تا دانا شوید.» کوشا و نوشا قبول کردند.

۲- سه کلمه بنویس که در آن ها کلمه‌ی «بازی» وجود داشته باشد.

مثل: طناب بازی

تاب بازی – سرسره بازی – توپ بازی

۳- در هر ردیف کلمه‌ی مشترک را در جای خالی بنویس.

الف) کتاب فروش، کتابدار، کتاب خانه، کتاب ها: ……..

ب) خوش مزه، با مزه، بی مزه، بد مزه: ……..

پ) امروز، روزانه، روزی، دیروز: ……..

جواب: الف) کتاب

ب) مزه

پ) روز

۴- بنویس اگر جای «نوشا» بودی، چه می کردی.

تلاشم را بیشتر می کردم و خسته نمی شدم و مثل کوشا سعی می کردم چیزهای جدید را یاد بگیرم، تا دیگران هم درباره خوبی و دانایی من صحبت کنند.

برچسب شده در: