در این نوشته با جواب سلام گلم صفحه 29 نگارش دوم همراه شما هستیم

جواب سلام گلم صفحه 29 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی را از روی درس، با خطی زیبا بنویس.

مادرش به او گفت: «عزیزم، اگر اول از من می پرسیدی که میکروب‌ ها کجا هستند و چه‌ طوری می‌ شود با آن‌ ها جنگید، به تو می‌ گفتم. تو باید بدانی که میکروب‌ ها در جاهای کثیف زندگی می‌ کنند. پس برای جنگیدن با آن‌ ها، بهتر است همیشه خود را پاکیزه نگه‌ داری و دست‌‌هایت را قبل از غذا خوردن بشویی. حالا هم باید استراحت کنی تا دوباره سالم و شاداب شوی.»

۲- برای تصویر داده شده، پنج کلمه بنویس.

جواب سلام گلم صفحه 29 نگارش دوم
جواب سلام گلم صفحه 29 نگارش دوم

پزشک، بیمار، معاینه، بیمارستان، فشار سنج، پرستار

۳- به هر یک از کلمه های زیر یک بار «با» و یک بار «بی» اضافه کن و معنای آن را بنویس.

با ادب: کسی است که ادب دارد.

بی ادب: کسی است که ادب ندارد.

با نظم: کسی است که نظم دارد.

بی نظم: کسی است که نظم ندارد.

۴- بنویس برای حفظ سلامتی خود چه کارهایی باید انجام دهی.

باید حداقل هفته ای دو بار به حمام برویم، هر شب دندان هایمان را مسواک بزنیم، از حوله و شانه مخصوص خودمان استفاده کنیم، ناخن هایمان را تمیز و کوتاه نگه داریم تا میکروب نگیرد، هر شش ماه پیش دندان پزشک برویم تا دندان هایمان را بررسی کند و تا جایی که می شود منزل و اتاق مان را تمیز و پاکیزه نگه داریم.

برچسب شده در: