در این نوشته با جواب صفحه 100 هدیه سوم همراه شما هستیم.

ببین و بگو

هر تصویر به کدام یک از ویژگی های امام سجاد علیه السلام اشاره می کند؟

جواب صفحه 100 هدیه سوم

زیاد سجده و عبادت کردن، کمک به نیازمندان

بگرد و پیدا کن

image 60

برچسب شده در: