در این نوشته با جواب صفحه 102 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 102 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 102 علوم هفتم

شکل زیر برچسب روی یک بستۀ خوراکی را نشان می‌دهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارد؟

جواب صفحه 102 علوم هفتم

آرد گندم کامل، روغن نباتی، شکر سفید، شربت اینورت، بی‌کربنات سدیم خوراکی، عصاره مالت، نمک خوراکی تصفیه شده، اسید سیتریک، لسیتن، آب آشامیدنی.

جواب آزمایش کنید صفحه 102 علوم هفتم

وسایل و مواد: لوگول (محلول ید)، سیب زمینی، خیار، سیب، نان

image 33

روش آزمایش
1- به برش‌هایی از هر یک از این خوراکی‌ها چند قطره لوگول اضافه کنید.


2- نتیجۀ مشاهدۀ خود را بنویسید.


با افزودن لوگول (محلول ید) به برش‌‌های سیب، خیار، نان و سیب زمینی، بلورهای بنفش یا آبی تیره، داخل سلول‌های نان و سیب زمینی مشاهده می‌شوند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نان و سیب زمینی مقدار قابل توجهی نشاسته دارند.

برچسب شده در: