در این نوشته با جواب صفحه 106 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 106 هدیه سوم

بگرد و پیدا کن

کلمه هایی را که در بخش بدانیم سبز شده است، در جدول پیدا کنید و خانه های آن ها را رنگ آمیزی کنید. حروف باقیمانده را به ترتیب کنار هم قرار دهید و سخن امام باقر علیه السلام را کامل کنید.

جواب صفحه 106 هدیه سوم

– امام باقر علیه السلام فرمود: «همانا خداوند ……بلند سلام کردن را دوست دارد…….. »

– حروف باقیمانده در جدول را با رنگ دیگری رنگ آمیزی کنید. لقب امام پنجم آشکار می شود: …باقر……..  .

دوست دارم

من هم به عنوان یک مسلمان، علم و دانش زیادی داشته باشم تا … .

بتوانم پاسخ هر سوالی را بدهم و شاگردان زیادی تربیت کنم.

برچسب شده در: