جواب صفحه ۱۰۸ پیام های آسمانی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۸ پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۸ پیام های آسمانی نهم

فعالیت کلاسی

یک بار دیگر، نقشه های بیگانگان را برای شکست ایران اسلامی، مرور کنید و درباره راه های مقابله با این نقشه ها با دوستانتان در کلاس گفت وگو کنید.

۱) ایستادگی و پایداری ملت ایران

۲) گرایش به تشیع و درس آموزی از مکتب عاشورا

۳) تقویت ایمان به خداوند و…

خودت را امتحان کن

۱. ثمرات انقلاب اسلامی ایران را به صورت خلاصه بیان کنید.

۱) قدرت اوّل نظامی منطقه و دارای امن ترین آسمان منطقه

۲) قرار گرفتن در بین چهار کشور موفق در شبیه سازی حیوانی

۳) دومین کشور برتر دنیا در تحقیقات مغز و نخاع و جزو ده کشور دنیا از نظر پیوند اعضای بدن

۴) قرار گرفتن در بین ده کشور صاحب چرخه کامل فضایی

۲. چند نمونه از اقدامات ابرقدر تها برای شکست جمهوری اسلامی ایران را توضیح دهید.

۱) طرح تحریم ایران ایران

۲) تحمیل جنگ ایران و عراق

۳) ساخت بازی های رایانه ای مخرّب

۴) تولید فیلم های ضدّ ایرانی و ضدّ اسلامی و …

۳. خطرناکترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران چیست؟ توضیح دهید.

جنگ نرمی ا شبیخون فرهنگی آنان بخوبی دریافته اند که جنگ های نظامی علاوه بر هزینه های بسیار زیاد باعث نفرت ملّت ها نیز می گردد و این مسأله ادامه کارشان در کشورهای دیگر را مشکل می کند. به همین دلیل آن ها برای به زانو در آوردن ملّت ها، راهکار جدیدی به نام شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند.

۴. هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقش ههای مختلف در کشورهای اسلامی بیان کنید.

نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آن ها از اسلام.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه