جواب صفحه 12 ریاضی چهارم


haladars مرداد 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 12 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 12 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 12 ریاضی چهارم

جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی چهارم

1- در کلاس سوم دبستان یاد گرفتید که محیط یک مثلّث متساوی الاضلاع چگونه به دست می‌آید.
محیط مثلّث‌های متساوی الاضلاع زیر را پیدا کنید.

طول ضلع × 3 = محیط مثلّث متساوی الاضلاع

جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی چهارم

3

×

1

=

3

جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی چهارم

3

×

2

=

6

جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی چهارم

3

×

3

=

9

2- ماشین ورودی – خروجی زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی چهارم

جواب کاردرکلاس صفحه 12 ریاضی چهارم

1- با توجّه به کاری که هر ماشین انجام می‌دهد، عددهای خارج شده را پیدا کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 12 ریاضی چهارم
2- جاهای خالی را پر کنید.
جواب کاردرکلاس صفحه 12 ریاضی چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه