جواب صفحه ۱۲۶ تفکر و سبک زندگی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۲۶ تفکر و سبک زندگی هشتمهمراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲۶ تفکر و سبک زندگی هشتم

گفت و گو

۱- چه وقایعی در فیلم اتفاق افتاد؟

در این فیلم کوتاه در یک بیابان فروشنده ای وجود دارد که لیموناد را به قیمت یک دلار می فروشد و سعی دارد آن را بخورد اما جلو خود را می گیرد و در ادامه در آن بیابان توهم می زند که یک دلار در هوا معلق است.
در ادامه یک فرد دیگر که آب بطری اش تمام شده است به آن فروشنده لیموناد می رسد و از او درخواست آب می کند، فروشند هم می گوید لیموناد خود را به قمیت یک دلار به فروش می رساند و آن فرد هزینه آن را پرداخت می کند.

بعد از آن فروشنده می رود تا لیموناد برای آن شخص بیاورد که خودش هم تشنه است و دلش آن لیموناد خنک را می خواهد، او هم خود را به توهم می زند که لیموناد را به آن فرد تشنه ندهد.

فرد تشنه (مشتری) از هم ناراحت می شود و از شدت تشنگی به زمین و می افتد و فروشنده هم که می خواست آن لیموناد را بنوشد او را می بیند و بعد از کلنجار رفتن با خود یک لیوان لیموناد را به او می دهد.

اما فروشنده بعد از آن متوجه می شود که در تخیل بوده است و نه خبری از مشتری و نه خبری از آن یک دلار پول بوده است و لیموناد خود را هم در بیابان به هدر داده است.

۲- اگر شما بخواهید بر آنچه که برای فروشنده اتفاق افتاد نامی بگذارید، آن را چه می نامید؟

می توان آن را به نام های زیر عنوان گذاشت: کابوس در بیداری، توهم، خیال بافی، رویا پردازی

۳- فروشنده در حال تخیل بود یا توهم؟ چرا این طور فکر می کنید؟

به نظر می رسد که توهم بود، چرا که فروشنده خود را در یک موقعیت غیر واقعی فرض می کرد.

۴- مشتری در این داستان نشانۀ چیست؟

طعمه ای برای شکار کردن باب میل فروشنده

۵- شما چه مثال هایی برای تخیل و توهم می توانید بیان کنید؟

فرض کنید که ما یک خودرویی طراحی کنیم که بصورت خودکار موانع موجود در مسیر را براحتی عبور کند که سازنده ابتدا اینها در ذهن خود تخیل میکند.

۶- تفاوت و شباهت تخیل و توهم چیست؟

شباهت: هر دو تصور موضوع غیر واقعی و ذهنی است.

تفاوت: در تخیل فعال، خیال پرداز، تلاش می کند تا به آرزوی خود برسد. در تخیل منفعل، هر چند تلاشی برای رسیدن به خیالات نیست ولی به هر صورت به صورت اجرایی خود را در آن فرض نمی کند. اما در توهم با اراده یا بی اراده، خود را در موقعیتی غیر واقعی فرض می کند که خطرناک است.

۷- تخیل چه نقشی در زندگی انسانها دارد؟ با مثال نظر خود را توضیح دهید.

تخیل منفعل انسان را از زندگی واقعی، رشد و تعالی، ارتباطات سالم اجتماعی و … باز می دارد. اما تخیل فعال باعث خیلی از اختراعات و پیشرفت ها و اکتشافات و امکانات رفاهی مختلف در زندگی انسان ها شده است.

۸- از پایه اول تا کنون در چه درس هایی و چگونه از تخیل خود استفاده کرده اید؟

جواب این سوال باید خود شما دانش آموزان عزیز با توجه به تخیل خودتان در دوران تحصیلی خود گذرانده اید بدهید.

فعالیت تکمیلی

جملۀ زیر را بر اساس فکر خود کامل کنید.

– تخیل با توهم شباهت دارد؛ چون ….

– تخیل با توهم شباهت دارد؛ چون هر دو آنها از یک نوع خیالات اند و وجود آنها در زندگی حال و عادی انسان محال است و در بعضی اوقات دانشمندان تخیلات را به واقعیت تبدیل می کنند.

– اما یکی نیستند؛ چون ….

– اما یکی نیستند؛ چون هر دو از کارکردهای ذهنی هستند، اما توهم، عقیده یا انتظاری است که مبتنی بر آرزوهاست و تخیل فرایندی است که انسان در آن آگاهانه چیزی را تصور می کند که قبلا هرگز در عالم واقع آن را کاملا ادراک و احساس نکرده است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه