در این نوشته با جواب صفحه 129 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 129 تفکر و سواد رسانه دهم

گفت و گوی کلاسی صفحه 129 تفکر و سواد رسانه ای دهم

۱- چه چیز یک بدن را سلامت می سازد؟

برای اینکه بدن سالم و نیرومند باشد باید غذاهای سالمی به اعضای بدن برسد، پس باید اطلاعات کافی را داشته باشیم که هر کدام از اعضای بدنمان برای سلامت خود به چه غذایی نیاز دارند.

2- شما دلتان می خواهد لاغر باشید یا سلامت؟

سلامت، زیرا لاغر بودن زیاد به سلامت بدن من آسیب می رساند.

۳- راجع به افرادی که در فیلم های خارجی و تبلیغات میبینید، فکر کنید.

افرادی که در رسانه ها میبینیم، تفاوت های زیادی با ما دارند زیرا در رسانه سعی شده است آن ها را انسان های فوق العاده نمایش دهند و اگر ما بتوانیم زندگی شخصی یکی از این سلبریتی ها را از نزدیک ببینم متوجه می شویم خود آن ها نیز در زندگی شخصی شان با چیزی که در رسانه از آنها می بینیم متفاوت هستند.

از چه جملاتی برای توصیف زنان موجود در آن فیلم ها استفاده می کنید؟

از چه جملاتی برای توصیف مردان موجود در آن فیلم ها استفاده می کنید؟

این تصاویر چه پیام هایی درباره ظاهر مردم به ما می دهند؟

پیام این تصاویر آن است که چیزی در رسانه به ما نمایش داده می شود با زندگی واقعی متفاوت است.

۴- درباره خانواده و دوستان خودتان فکر کنید، آیا آنها شبیه افرادی هستند که در رسانه ها می بینید؟

خیر، آنها نیز با افرادی که در رسانه ها می بینم متفاوت هستند زیرا تصاویری که ما از افراد در فیلم ها و تبلیغات میبینیم تصاویر دستکاری شده است تا آنها جذاب تر به نظر برسند. با گریم، نورپردازی و استفاده از نرم افزارهای خاص تصویر یک فرد را تغییر می دهند.

فعالیت گروهی صفحه 129 تفکر و سواد رسانه ای دهم

تصور کنید شما موجودی فضایی هستید که به زمین سفر کرده اید و روزی به ایستگاهی فضایی در زمین می رسید. در این ایستگاه فضایی شما انواع زیادی از مجلات را پیدا می کنید. از آنجایی که قبلا هیچ انسانی ندیده اید، این مجلات برای شما جالب است.

بنابراین آنها را کنار هم می گذارید و براساس آن یک گزارش درباره زمینی ها تهیه می کنید. در گروه مجلاتی که با خود به کلاس آورده اید را بررسی کنید. بر اساس تصاویر مجلات بنویسید فضایی ها ظاهر زمینی ها را چگونه توصیف می کنند (به عنوان مثال آدم ها همه لاغر و شاد هستند و …).

گزارش خود را برای کلاس آماده کنید. هر گروه گزارش خود را برای کلاس بخواند. سایر دانش آموزان درباره صحت و دقت توصیفات و تطابق تصویر مجلات با ویژگی های عمومی مردم نظر دهند.

در این جا مجلات همان رسانه هایی هستند که عکس ها را با دستکاری زیباتر و شکیل تر می کنند. وقتی آدم من به عنوان آدم فضایی این تصاویر را می بینم پیش خودم فکر می کنم که انسان ها چقدر مرتب و زیبا هستند و هیچ مشکلی ندارند اما در واقع اینطور نیست.

البته ممکن است از آنجایی که فضایی ها ما انسان ها رو به خوبی نمی شناسند با دیدن تصاویر مجله فکر کنند که چقدر ما زشت و لاغر هستیم.