جواب صفحه ۱۴۰ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۴۰ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۴۰ روان شناسی یازدهم

شما با دو مثال رو به رو شدید که در آنها فعالیت ذهنی فرد از نوع تصمیم گیری بوده است. شما نیز چند نمونه از «تصمیم گیری» خود را بنویسید. تصمیم گیری های خود را با دو دانش آموز دیگر مقایسه کنید. به نظر شما کدام تصمیم گیری دشوارتر است؟ چرا؟

۱) تصمیم گیری در مورد انتخاب لباس برای شرکت در جشنی خاص

۲) تصمیم گیری درباره انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه

تصمیم گیری دوم دشوارتر است، زیرا عوامل زیادی در انتخاب وجود دارد و آینده زندگی به آن بستگی دارد.

جدول زیر را کامل کنید.

image 33

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه