جواب صفحه 21 فیزیک دهم


haladars مرداد 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 21 فیزیک دهم

در این نوشته با جواب صفحه 21 فیزیک دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 فیزیک دهم

جواب صفحه 21 فیزیک دهم

چگالی بنزین 680 است. توضیح دهید چرا آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین شعله ور نیست.

با توجه به اینکه چگالی بنزین از چگالی آب کمتر است (با توجه به جدول 1-8) انتظار می‌رود دانش آموزان توضیحی قانع کننده برای پاسخ به پرسش ارائه دهند.

جواب صفحه 21 فیزیک دهم
جواب صفحه 21 فیزیک دهم

جواب تمرین 8-1 فیزیک دهم

جرم و وزن تقریبی هوای درون کلاستان را پیدا کنید.
قبل از حل این تمرین، بهتر است از دانش آموزان بخواهید تا پیش بینی کنند که جرم هوای داخل کلاس تقریباً چقدر است. معمولاً نتیجهٔ پیش بینی آنها خیلی کمتر از مقدار واقعی است! برای تعیین حجم کلاس، ابتدا باید ابعاد کلاس توسط دانش آموزان تخمین زده شود. اگر ابعاد یک کلاس فرضی

4m

×9m

×

3m  برآورد شود، در این صورت داریم:

جواب صفحه 21 فیزیک دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه