جواب صفحه 26 جامعه شناسی یازدهم


haladars شهریور 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 26 جامعه شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب صفحه 26 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 26 جامعه شناسی یازدهم

جواب مفاهیم اساسی صفحه 26 جامعه شناسی یازدهم

فرهنگ سلطه، امپراتوری، غلبه نظامی، بسط فرهنگی، امپریالیسم، استعمار، امپریالیسم سیاسی، امپریالیسم فرهنگی، امپریالیسم اقتصادی، مستعمره، استعمار نو، کودتای نظامی، استعمار فرانو، فناوری اطلاعات، استعمار قدیم، جهانی شدن.

جواب متفاوت:فرهنگ سلطه،جهان‌گشایی، امپریالیسم، استعمار نو، استعمار فرا نو جامعه تغلّب، چیرگی، سلطه و استکبار، جهان‌گشایی و امپراتوری، امپریالیسم‌ سیاسی، امپریالیسم‌ اقتصادی، امپریالیسم فرهنگی، استعمار قدیم، استعمار نو، استعمار فرانو و…

جواب خلاصه کنید صفحه 26 جامعه شناسی یازدهم

– امپریالیسم به هر نوع سلطه ای گفته ای می شود و می تواند صورت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.

– امپریالیسم به هر نوع سلطه ای گفته ای می شود و می تواند صورت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.

* برخی فرهنگ ها و جوامع، سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می دانند.

* غلبه نظامی، همیشه بسط فرهنگی را به دنبال ندارد.

* امپریالیسم سیاسی؛ از طریق اشغال نظامی جوامع ضعیف صورت می گیرد.

* امپریالیسم فرهنگی هنگامی رخ می دهد که قوم مغلوب، برتری فرهنگی جامعه ی مسلط را بپذیرند.

* امپریالیسم اقتصادی، در جایی رخ می دهد که قدرت اقتصادی یک کشور، مواد خام و بازارهای کشورهای دیگر را تصرف کند.

* استعمار بر اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی، دلالت می کند و سه شکل دارد. استعمار قدیم، استعمار نو و استعمار فرانو

* استعمار فرانو، گسترش و سلطه غرب بر همه جهان و غربی کردن جهان را در پروژه «جهانی شدن» پیگیری می کند.

جواب متفاوت:

– دولت‌های استعمارگر برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته از کودتای نظامی استفاده می‌کنند.

– برخی فرهنگ‌ها و جوامع، سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می‌دانند.


– در گذشته تاریخ، فرهنگ سلطه و استکبار، امپراتوری‌های بزرگ را به‌وجود آورده است.


– اروپا در پنج قرن اخیر، کانون شکل‌‌گیری فرهنگ جدیدی است که آن را فرهنگ غرب می‌نامند.


– اشکال مختلف سلطه در فرهنگ غرب، امپریالیسم و استعمار است.


– استعمار به اشغال یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت نظامی و سیاسی اشاره می‌کند.


– استعمار نو پس از شکل‌گیری جنبش‌های استقلال ‌طلبانهٔ کشوری مستعمره طی قرن 20 به‌وجود آمد.

جواب آنچه از این درس آموختید صفحه 26 جامعه شناسی یازدهم

آنچه از این درس آموختیم:

در این درس آموختیم که در گذشته، فرهنگ سلطه، امپراتوری های بزرگ را به وجود آورده است. در تاریخ اقوامی بودند که با قدرت نظامی بر دیگر اقوام تسلط پیدا کردند. اما غلبه نظامی، همیشه بسط فرهنگی قوم مهاجم را به دنبال نداشته است.

اروپا در پنج قرن اخیر، کانون شکل گیری فرهنگ جدیدی بوده است که آن را به نام فرهنگ غرب می شناسیم. فرهنگ غرب اشکال مختلفی از سلطه را پدید آورده است به نام های امپریالیسم و استعمار.

واژه امپریالیسم از امپراتوری گرفته شده و به هر نوع سلطه ای گفته می شود.

امپریالیسم به سه شکل دیده می شود. امپریالیسم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.

استعمار، نوعی از جهان گشایی و امپراتوری است که از قرن پانزدهم میلادی به بعد توسط اروپائیان آغاز شد.

استعمار اروپایی در سده هفدهم و هجدهم میلادی، بزرگ ترین، برده داری تاریخ بشریت را بر پا کرد.

استعمار قدیم و استعمار نو و استعمار فرانو از اشکال استعمار هستند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه