جواب صفحه ۲۹ ریاضی دوم

جواب صفحه ۲۹ ریاضی دوم

مهر 4, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 29 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 ریاضی دوم

1- مجید جمع 34+23 را به‌صورت ستونی نوشت و جواب جمع را به‌صورت زیر به دست آورد. شما توضیح دهید جواب‌های 54 و 57 چگونه به دست آمده است.

image 185

در گام اول 10 تایی‌های عدد دوم را به کل عدد اول اضافه می‌کنیم و عدد 54 به دست می‌آید.

در گام دوم یکی‌ها را به حاصل قبل اضافه می‌کنیم و عدد 57 به دست می‌آید.

2- مجید تفریق 47-22 را به‌صورت ستونی نوشت و جواب تفریق را به‌صورت زیر به دست آورد. شما توضیح دهید جواب‌های 27 و 25 چگونه به دست آمده است.

45a78909 079b 427a 833b f6f82f207ff3

در گام اول 10 تایی های عدد دوم را از کل عدد کم می‌کنیم و عدد 27 به دست می‌آید.

در گام دوم یکی‌های عدد دوم را از حاصل قبل کم می‌کنیم و عدد 25 به دست می‌آید.

کاردرکلاس

حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

image 189

الگویابی کن

اگر عقربه‌ی بزرگ حرکت کند، در جاهای خالی عدد مناسب را بنویسید.

image 192

اگر عقربه‌ی کوچک حرکت کند، ساعت‌های کامل را بنویسید.

جواب صفحه 29 ریاضی دوم
جواب صفحه 29 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه