جواب صفحه ۵۰ مطالعات سوم


haladars بهمن 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۰ مطالعات سوم

در این نوشته با جواب صفحه 50 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

در ساختن خانه های شما چه شغل هایی نقش داشته اند؟ این شغل ها را روی کاغذ بنویسید.

بنّا، آهن فروش، مصالح فروش، برق کار، تاسیسات کار، گچ کار، نقاش، نجّار و … .

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه