در این نوشته با جواب صفحه 53 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 53 هدیه ششم

این تصویر به کدام قسمت از درس ارتباط دارد؟

جواب صفحه 53 هدیه ششم
جواب صفحه 53 هدیه ششم

اطاعت از ولایت فقیه در دوران غیبت واجب است.

با خانواده ی خود گفت و گو کنید که چگونه یک مرجع تقلید برای خود انتخاب می کنیم؟

ما تعداد زیادی مجتهد داریم ولی فقط باید از مرجع تقلیدِ اَعلَم، تقلید کنیم.اعلم یعنی کسی که عالم‌تر و عادل‌تر است. برای اینکه مرجع تقلید اعلم را بشناسیم سه روش وجود دارد:

اینکه خود شخص یقین پیدا کند که فلان مرجع تقلید، اعلم است، یعنی خودِ شخص عالِم باشد و بتواند مرجع تقلیدِ اَعلَم را تشخیص بدهد.
دو نفر عالم و عادل، اَعلمیَت یک مرجع تقلید را تصدیق کنند، در صورتی که با گفته‌ی دو عالمِ عادلِ دیگر تعارض نداشته باشد.
از گفته‌ی گروهی از اهلِ علم، یقین یا اطمینان پیدا کند.
البته امروزه چند مرجع تقلید در حوزه‌های علمیه و میان مردم معروف و مشهور هستند که مردم می‌توانند یک نفر از ایشان را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب نمایند. مانند آیات عظام: خامنه‌ای، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، سیستانی و…

برچسب شده در: