جواب صفحه ۵۳ هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته با جواب صفحه ۵۳ هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵۳ هویت اجتماعی دوازدهم

۱- مفاهیم اساسی

تحرک اجتماعی، جامعه‌پذیری، کجروی اجتماعی، کنترل اجتماعی

۲- خلاصه کنید

– فرصت‌های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی در جوامع مختلف، یکسان نیست.

جوامع از طریق آموزش می‌کوشند افرادشان را قانع نمایند عقاید و ارزش‌های جامعه را بپذیرند.
– در یک جامعهٔ دینی، ابعادی که هویت الهی و متعالی انسان را نادیده بگیرند رسمیت ندارند.
– تحرک اجتماعی انواعی دارد: نزولی، صعودی، افقی

۳- آنچه از این درس آموختیم

انسان برخلاف موجودات دیگر به صورت غریزی نمی‌داند چه موقعیتی در جهان دارد بلکه باید یاد بگیرد. جهان اجتماعی برای بقا و تداوم، ارزش‌های خود را به افراد آموزش می‌دهد. هر جامعه علاوه بر جامعه‌پذیری، برای پیشگیری و کنترل کجروی‌های اجتماعی، روش‌هایی را به کار می‌گیرد. راه‌های پیشگیری و کنترل کجروی عبارت‌اند از: ۱- تبلیغ و اقناع، ۲- تشویق و پاداش، ۳- تنبیه و مجازات
موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در یک جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. جابه‌جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را باعث می‌شود که به آن تحرک اجتماعی می‌گویند. تحرک اجتماعی انواع مختلفی دارد. صعودی، نزولی و افقی.
در جهان‌های اجتماعی مختلف، فرصت‌های متفاوتی برای تغییر موقعیت و تحرک اجتماعی افراد وجود دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه