جواب صفحه ۶۲ هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته با جواب صفحه ۶۲ هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۲ هویت اجتماعی دوازدهم

۱- مفاهیم اساسی

۱- غرب زدگی، از خود بیگانگی فرهنگی، بحران هویت فرهنگی، از خود بیگانگی فطری (حقیقی)، از خود بیگانگی تاریخی.

۲- خلاصه کنید

– برخی جوامع اسلامی به از خود بیگانگی تاریخی دچار هستند در مقابل جوامع غربی از خود بیگانگی فطری دارند.

اگر جوامع تغییرات را در سطح هنجارها و نمادها بپذیرند و ارزش‌های خود را حفظ نمایند، می‌توانند زمینه‌ساز گسترش خود گردند.
– فرهنگ حق درهای آسمان و زمین را به روی انسان می‌گشاید و او را با خود و هستی آشنا می‌سازد.

۳- آنچه از این درس آموختیم

هویت اجتماعی افراد محصول عضویت گروهی آنهاست. تحولات فرهنگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در عین حال این تحولات می‌تواند منشأ درونی یا بیرونی داشته باشد. اگر یک فرهنگ نتواند ارزش‌های فرهنگی خود را در برابر سایر فرهنگ حفظ کند دچار خود باختگی فرهنگی می‌شود. پدیده‌ای که امروز بسیاری از کشورهای مسلمان تحت عنوان غرب‌زدگی دچار آن شده‌اند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

3 از 2 رای

+ارسال دیدگاه