جواب صفحه ۶۹ ریاضی دوم


haladars آذر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۹ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 69 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 69 ریاضی دوم

1- مینا در یک مسابقه شرکت کرده است. او به هر مسئله‌ای که پاسخ دهد، امتیاز مربوط به آن را می‌گیرد و اگر نادرست جواب دهد، به همان مقدار امتیاز از دست می‌دهد. مینا در این مسابقه 97 امتیاز آورده بود. او به یک سؤال 5 امتیازی دیگر پاسخ درست داد. حالا چند امتیاز دارد؟

97+5=102

2- حامد 104 امتیاز داشت. به یک سؤال پاسخ نادرست داد و 7 امتیاز از دست داد. حالا چند امتیاز دارد؟

104−7=97

3- رضا 95 امتیاز داشت. ابتدا به یک سؤال 8 امتیازی پاسخ درست داد. سپس با یک سؤال 9 امتیاز را از دست داد. حالا او چند امتیاز دارد؟

95+8=103

4- ابتدا عددها را با حذف رقم‌های یکان و دهگان به‌صورت تقریبی بنویسید. سپس عددهای تقریبی را جمع یا تفریق کنید.

جواب صفحه 69 ریاضی دوم
جواب صفحه 69 ریاضی دوم

5-  پاسخ سؤالات زیر را با مشورتِ دوستانتان پیدا کنید.


– عدد 123 به 120 نزدیک‌تر است یا به 130؟ 120
– عدد 278 به 270 نزدیک‌تر است یا به 280؟ 280
– عدد 353 به 350 نزدیک‌تر است یا به 360؟ 350
– عدد 431 به 430 نزدیک‌تر است یا به 440؟ 430

 با سکّه‌های 100 ریالی و 50 ریالی به چند روش می‌توانید 300 ریال درست کنید؟ به نمونه‌ها توجّه کنید.

50+50+100+100=300

50+50+50+50+100=300

100+100+100 =300

50+50+50+50+50+50=300

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه