در این نوشته با جواب صفحه 73 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 73 علوم دوم

جمع آوری اطلاعات

به کمک دوستان گروه خود یکی از جانوران تصویر های این صفحه را انتخاب و برای آن یک کارت مثل نمونه تهیه کنید.

جواب صفحه 73 علوم دوم

گفت و گو

ما از چه راه هایی می توانیم به جانوران کمک کنیم تا سالم بمانند؟

برای جانوران لانه بسازیم و از خراب کردن لانه‌های جانوران خودداری کنیم. محیط زیست را آلوده نکنیم و از آتش سوزی در جنگل‌ها جلوگیری کنیم. درختان را قطع نکنیم و از شکار بی رویه جانوران دست بکشیم.

برچسب شده در: