جواب صفحه ۷۷ مطالعات سوم + کاربرگه شماره ۱۷

در این نوشته با جواب صفحه ۷۷ مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۷ مطالعات سوم

پاسخ دهید

۱- اکنون با نگاه کردن به علامت ها، نام مکان هایی را که روی نقشه نوشته نشده، بنویسید.

image 24

۲- وقتی بچه ها وارد مدرسه می شوند، کدام مکان در سمت راست و کدام مکان در سمت چپ آن ها قرار دارد؟ کدام مکان رو به روی آن هاست؟

فروشگاه مدرسه در سمت راست، کلاس ها در سمت چپ و و آب خوری و دستشویی رو به رو قرار دارد.

۳- کاربرگه ی شماره (۱۷) «نقشه ی مدرسه» را در کلاس کامل کنید.

۱- کدام علامت، فروشگاه مدرسه را نشان می دهد؟ دور آن خط بکشید.

image 26

کاربرگه ی شماره ی ۱۷ نقشه ی مدرسه

این نقشه ی یک مدرسه است. با دقت آن را نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

۲- نام مکان هایی را که علامت ؟ دارد، روی نقشه بنویسید.

image 25

۳- کلاس های مدرسه را بشمارید. چند کلاس وجود دارد؟

۷ کلاس

۴- شما کدام مکان را در مدرسه، بیشتر دوست دارید؟ آنجا را آبی کنید.

پرسش

image 27

تصویر اول:

– نوبت دیگران را رعایت نمی کنند. در هنگام صحبت دیگران، باید سکوت کنند.

– باعث هرج و مرج و شلوغی می شود. باعث می شود صحبت های طرف مقابل را به خوبی متوجه نشویم.

تصویر دوم:

نوبت دیگران را رعایت می کنند چون هرکس باید به نوبت برای خرید اقدام کند. سکوت می کنند در کلاس درس هنگام صحبت کردن دیگران، باید سکوت کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه