در این نوشته با جواب صفحه 79 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 79 علوم دوم

اندازه گیری کنید

در هر گروه قد و وزن هم کلاسی هایتان را به کمک معلم اندازه بگیرید و عدد هارا در جدولی مانند رو به رو بنویسید.

جواب صفحه 79 علوم دوم

گفت و گو کنید

چه کسانی برای بزرگ شدن شما تلاش کرده اند؟ برای قدردانی از ایشان چه کارهایی انجام می دهید؟

پدر و مادر برای بزرگ شدن ما بسیار تلاش کرده‌اند. سعی می‌کنیم برای قدردانی از ایشان مواظب سلامتی خود باشیم، خوب درس بخوانیم و از آنها بخاطر زحمات‌شان تشکر کنیم

برچسب شده در: