در این نوشته با جواب صفحه 81 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 81 علوم دوم

در هر سنی که باشیم، خوردن شیر و انواع لبنیات برای رشد بدن ما لازم است. خوردن لبنیات کمک می کند تا دندان ها و استخوان های ما خوب رشد کنند و محکم باشند. ما باید لبنیات پاکیزه و سالم مصرف کنیم.

احسان بستنی خیلی دوست دارد و فکر می کند می توان به جای انواع لبنیات فقط بستنی خورد. آیا شما با او موافق هستید؟

خیر، ما برای اینکه رشد خوبی داشته باشیم باید از لبنیاتی مثل ماست، شیر، دوغ و پنیر استفاده کنیم.

بچه ها در کلاس میان وعده خوردند. بعد نام چیزهایی را که خورده بودند، در جدول روبه رو نوشتند و آن را کامل کردند. شما نیز جدولی مشابه این جدول تهیه کنید و برای غذاهایی که در ناهار و شام مصرف می کنید، جدول را کامل کنید.

آنچه خورده‌اماز گیاهان به‌دست می‌آیداز جانوران به‌دست می‌آید
نان+ 
مربای هویج+ 
شیر +
کره +

برچسب شده در: