جواب صفحه ۸۵ مطالعات سوم + کاربرگه شماره ۱۸

در این نوشته با جواب صفحه ۸۵ مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸۵ مطالعات سوم

۱- در یک صبح آفتابی با کمک معلم خود، جهت های اصلی را در حیاط مدرسه پیدا کنید. جهت یابی را در حیاط تمرین کنید.

٢- جهت ها را بنویسید.

image 30

کامیون به کدام سمت می رود؟ ( ) مغرب

پسر به کدام سمت نگاه می کند؟ ( ) مشرق        

کشاورزان رو به کدام جهت ایستاده اند؟ ( )          شمال      

گوسفندان به کدام سمت حرکت می کنند؟  ( )           جنوب

image 31

۳- کاربرگه ی شماره ی (۱۸) «جهت های اصلی» را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه ی شماره ی ۱۸ جهت های اصلی

۱- روی نقطه چین کلمه ی مناسب بنویسید.

image 32

۲- جهت هریک از شکل ها را بنویسید.

خانه (شمال)

مدرسه (جنوب)

باغ (مشرق)

هواپیما (مغرب)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه