در این نوشته با جواب صفحه 93 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 93 هدیه سوم

بگرد و پیدا کن

با کمک دوستانت، برخی از نام های حضرت زهرا سلام الله علیها را در این جدول پیدا کن و دور آن ها خط بکش. با حروف باقیمانده یکی دیگر از نام های ایشان ساخته می شود، آن را بنویس.

image 54

کامل کنید

جواب صفحه 93 هدیه سوم

برچسب شده در: