در این نوشته با جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه 28 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه 28 فارسی هشتم

1-دربارە ارتباط محتوایی این داستان با مصراع « از محبت خارها گل میشود»، توضیح دهید.

عشق و محبت افسار زندگی وسعادت جاودانی است ، عشق روح را توانا و قلب ها را زنده نگه می دارد.

مولانا جلال الدین می فرماید :

عشق بالاتر از محبت است (یعنی درجه عالی و پر شور و حرارت محبت را عشق میگویند، عشق کیمیائی است که خاک را به زر ، بخیل و ممسک را سخی ، لئیم را کریم، جبان را شجاع، ناپاک را پاک، کافر و ملحد را خداپرست و دیندار می سازد).

همینطور که در این داستان عشق و محبت زیاد سنگ به جوانه باعث شد که سنگ شکافته شود و با فنا کردن خود، از دل خود آبی جهت سراب کردن جوانه جاری کند.


2- به نظر شما چه عواملی سبب گردید، از دل سنگ، چشمە پاک و زلال جاری شود؟

از درس جوانه و سنگ می آموزیم که جوانه جهت رسیدن به هدف و تمام مشکلات و سختیها را تحمل کرد و با داشتن صبر و حوصله و مقاومت و حرکت تدریجی و مقاومت در برابر سختیها، سر از درون سنگ بیرون آورد و راه حل خود را یافت و چهره زیبای خود را به روی زمین نمایان کرد و زمین و طبیعت را سرسبز کرد و به زمین و محیط لباس سبز پوشاند و سنگ هم چاره ای جز سازش نداشت و به جوانه اجازه بیرون آمدن داد

برچسب شده در: