جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۱۱۳ منطق دهم

در این نوشته با جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۱۱۳ منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۱۱۳ منطق دهم

۱) در موارد زیر، فرد بدون ذکر دلیل و صرفا تحت تأثیر عوامل روانی سعی در جلب نظری باطل داشته است. نوع مغالطه مطرح شده را مشخص کنید:

الف) حواست را جمع کن! اگر می خواهی پیشرفت کنی و از مزایای جانبی استفاده کنی، باید به دستورات غیر قانونی مقامات بالا نیز گردن بنهی.

توسل به احساسات (تطمیع)

ب) هر انسانی به جز افراد خشن و بی ذوق تشخیص می دهد که برای رشد فکری و ذهنی، خواندن مداوم رمان نیازی ضروری است.

مسموم کردن چاه

ج) من نمی گویم عقیده خود را تغییر دهید؛ اما انتظار می رود با عقل و درایتی که در شما سراغ دارم، ضرورت این کار را تشخیص دهید.

تله گذاری

د) همه مقالات علمی او به اندازه یک کتاب ۳۰۰ صفحه ای هم نیست! در حالی که دوست من پنج کتاب رمان ۵۰۰ صفحه ای نوشته است.

بزرگ نمایی و کوچک نمایی

هـ) چرا این وسیله گران را خریده ای؟ پاسخ: یعنی می گویی حق ندارم حتی یک سکه هم برای خودم خرج کنم؟!

بزرگ نمایی و کوچک نمایی

۲) در حادثه اتوبوس ۵ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند که این افراد به صورت سرپایی درمان شدند. اکنون به تیتر روزنامه های صبح توجه کنید و بگویید هرکدام دچار چه مغالطه ای شده اند؟

(تیتر اول) ۲۵ نفر کشته و زخمی در حادثه دلخراش اتوبوس! چرا مسئولان به فکر نیستند؟!

(تیتر دوم) تشکر مردم از مسئولان: با ایمن تر شدن راه ها، در تصادف اتوبوس تنها ۵ نفر به دلیل سهل انگاری در استفاده از کمربند ایمنی جان خود را از دست دادند.

جواب:تیتر اول بزرگ نمایی و تیتر دوم کوچک نمایی است.

۳) به نظر شما آیا عبارت تبلیغی «از ۱۰۰ نفر اول کنکور ۸۰ نفر در آزمون های ما شرکت کرده اند» لزوما نشان دهنده کیفیت این آزمون ها و رضایت مندی شرکت کنندگان آن است؟ در این زمینه بحث کنید.

هدف از این سوال نقد و بررسی مطلب توسط دانش آموزان و توجه به مغالطاتی است که در این گونه تبلیغات از آنها استفاده می شود. به عنوان نمونه به موارد زیر توجه کنید:

*  صد نفر اول کنکور از زمانی در آزمون های موسسه شما شرکت کرده اند؟ آیا اگر کسی در دوم دبستان یک بار در این آزمون ها شرکت کرده است و ده سال بعد، نفر اول کنکور شده است، نتیجه آزمون های شما بوده است؟

*  آیا صد نفر اول کنکور که در آزمون های شما شرکت کرده اند، از سوالات آن نیز راضی بوده اند؟

*  آیا صد نفر اول کنکور به اختیار خود در آزمون های شما شرکت کرده اند یا به اجبار مدرسانشان؟

*  آیا رابطه علت و معلولی میان شرکت در آزمون های شما و نفر برتر شدن در کنکور وجود دارد؟

*  چند نفر در آزمون های شما شرکت کردند که نتایج بدی در کنکور به دست آوردند؟!

۴) چه عوامل روانی ای باعث انجام کار در رودربایستی یا پیروی از رسومات نادرست جامعه می شوند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

هدف از این سوال نقد و بررسی و تحلیل مطلب توسط دانش آموزان است. در این زمینه می توان به عوامل زیر اشاره کرد:

تاثیرپذیری از اجتماع، نیاز به تحسین از طرف اطرافیان، مدگرایی، عدم اعتماد به نفس، عدم شناخت ارزش های صحیح و … .

۵) اکنون که به پایان این کتاب رسیده اید، به خودآزمایی صفحه ۲ کتاب بازگردید و به آنها پاسخ دهید.

پاسخ به این موارد در راهنمای درس نخست آمده است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 4 رای

+ارسال دیدگاه