جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۹۶ منطق دهم

در این نوشته با جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۹۶ منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۹۶ منطق دهم

۱) هر یک از قضایای زیر از اقسام کدامیک از قضایای شرطی اند؟ نظر خود را توضیح دهید.

الف) اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی              برآورند غالمان او درخت از بیخ

شرطی متصل

ب) تلویزیون یا با کلید اصلی یا با کلید کنترل از راه دور روشن می شود.

حقیقیه (اگر با کلید اصلی روشن شود، دیگر با کلید کنترل از راه دور روشن نشده است و برعکس).

ج) من احتمالا یا نمره ۱۷ می گیریم یا نمره ۱۸.

غیر قابل جمع در صدق

د) حروف انگلیسی یا صدا دارند یا بی صدا.

حقیقیه

هـ) این پول کافی نیست. با آن فقط می توانی یا خودکار بخری یا مداد

غیر قابل جمع در صدق

و) در کارگاه ما برای شیرین کردن شیرینی ها یا از شیره خرما استفاده می شود یا شیره انگور.

غیر قابل جمع در کذب (ممکن است در پخت یک شیرینی از هر دو شیره استفاده شود. ولی نمی شود از هیچ کدام استفاده نشود.)

ز) گر به صورت آدمی انسان بُدی               احمد و بوجهل خود یکسان بُدی

ز) شرطی متصل

۲) مشخص کنید هریک از استدلال های زیر کدام قسم از قیاس استثنایی هستند. سپس اعتبار یا عدم اعتبار آنها را مشخص کنید:

الف) اگر سیگار بکشم، عمرم کوتاه خواهد شد. حال که سیگار نمی کشم، پس: عمری طولانی خواهم داشت.

قیاس استثنایی اتصالی؛ رفع مقدم؛ نامعتبر

ب) اگر کسی پلیس مخفی باشد، آنگاه اسلحه دارد. او اسلحه دارد. پس: او پلیس مخفی است.

قیاس استثنایی اتصالی؛ وضع تالی؛ نامعتبر

ج) اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران می آیند. پس: جاده بسته نیست.

قیاس استثنایی اتصالی. رفع تالی. معتبر

د) اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. جاده بسته نیست. پس: مسافران می آیند.

قیاس استثنایی اتصالی. رفع مقدم. نامعتبر

هـ) اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران نمی آیند. پس: جاده بسته است.

قیاس استثنایی اتصالی. وضع تالی. نامعتبر

٣) نوع استدلال های زیر را تعیین کنید و در صورت معتبر بودن آنها، نتیجه را ذکر کنید.

الف) هر قضیه ای یا موجبه است یا سالبه. این قضیه موجبه است. پس : ……

قیاس استثنایی انفصالی حقیقی. معتبر. نتیجه : سالبه نیست.

ب) اگر پیامک من به دست او رسیده باشد، حتما در جلسه شرکت خواهد کرد. او در جلسه شرکت نکرده است. پس: …..

قیاس استثنایی اتصالی. معتبر. نتیجه : پیامک من به دست او نرسیده است. می توان این استدلال را نامعتبر هم دانست و گفت که دلیل ندارد با رسیدن پیامک به دست او حتما در جلسه شرکت کند. ممکن است مریض شود و نتواند بیاید.

ج) یا بنزین خودرو تمام نشده است یا چراغ هشدار روشن می شود. بنزین خودرو تازه پر شده است. پس: …..

قیاس استثنایی انفصالی حقیقی. معتبر. نتیجه : چراغ هشدار روشن نیست.

د) راه های ارتباطی به جزیره کیش یا از دریا است و یا از طریق هوایی. این بسته از طریق هوایی به کیش ارسال نشده است. پس : ……

قیاس استثنایی انفصالی حقیقی. معتبر. نتیجه : این بسته از طریق دریا به کیش ارسال شده است. در صورتی که به جای «این بسته» درباره «مواد غذایی» صحبت می کرد، نوع قیاس، استثنایی انفصالی غیرقابل جمع در کذب خواهد بود. زیرا ممکن است از هر دو روش مواد غذایی ارسال شوند. ولی نمی شود از هر دو روش ارسال نشوند.

هـ) تنها کسی که در اتاق کناری است یا بهرام است یا شهرام. بهرام در اتاق کناری است. پس : ……

قیاس استثنایی انفصالی غیر قابل جمع در صدق. معتبر. نتیجه : شهرام در اتاق کناری است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 3 رای

+ارسال دیدگاه