در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 103 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 103 تفکر و سواد رسانه دهم

در یک روز تعطیل، یک برنامۀ تلویزیونی را به همراه خانوادۀ خود مشاهده، و آن را از دید مخاطب شناسی در چارچوب زیر، تحلیل کنید.

1- برای چه نوع مخاطبی (برحسب سن، جنسیت، تحصیلات، زمینه های قومی، شغل، ارزش ها، نگرش ها، علاقه مندی ها و …) ساخته و برنامه ریزی شده است؟

این برنامه برای داوطلبان و علاقمندان کنکور ساخته شده است.

2- چه زمانی پخش می شود؟ این زمان با چه نوع مخاطبی متناسب است؟

عصرها از شبکه آموزش که متناسب با زمان خالی کارمندان و دانش آموزان است.

3-  مخاطبان درباره آن چگونه فکر می کنند؟

از استقبالی در حد متوسط برخوردار است.

4- چه مخاطبانی در برابر پیام های آن مقاومت زیاد می کنند و چه مخاطبانی، سریع آنها را می پذیرند؟

دانش آموزان مقاومت می کنند و والدین سریعتر می پذیرند.

ما در اینجا برنامه تلویزیونی فرصت برابر را در نظر گرفته ایم. شما می توانید برای خود یک برنامه دیگر را در نظر بگیرید و مانند ما به سوالات زیر درباره آن برنامه پاسخ دهید.