جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ زیست یازدهم

در بعضی از منابع، دورۀ جنسی تخمدان ها را به دو قسمت فولیکولی و جسم زردی (لوتئال) تقسیم بندی می کنند.
به نظر شما: ۱) هر قسمت مربوط به چه بخشی از دورۀ جنسی است؟

مرحله فولیکولی: مربوط به نیمه ابتدایی دوره است که در آن فولیکول رشد می کند و درون آن اووسیت رشد می کند و در آن تغییراتی رخ می دهد. مرحله جسم زردی – مربوط به نیمه ی دوم دوره است که با تشکیل جسم زرد آغاز می شود و تشکیل جسم سفید تمام می شود.

۲) در هر قسمت، چه هورمون هایی از هیپوفیز بیشتر روی تخمدان اثر می گذارند؟

در مرحله ی فولیکولی: در ابتدای مرحله FSH – در انتهای مرحله LH .

در مرحله ی جسم زردی: در ابتدای مرحله LH و در انتهای مرحله FSH .

۳) در هر قسمت چه هورمون هایی از تخمدان ترشح می شود و چه تغییری در میزان این هورمون ها رخ می دهد؟

در مرحله ی فولیکولی: بیشترین استروژن ترشح می شود. ابتدا کم است و شروع به زیاد شدن می کند و در انتهای مرحله ی فولیکولی مقدار آن کاهش می یابد.

در مرحله ی جسم زردی: در ابتدا پروژسترون زیاد می شود و مقدار آن خیلی زیاد می شود و در انتها کاهش می یابد. استروژن هم مقداری بالا می رود و در انتها کاهش می یابد.

۴) جداکنندۀ این دو بخش چه مرحله ای است؟

مرحله ی تخمک ریزی: جدا کننده ی این دو بخش، مرحله ی تخمک ریزی است که در آن فولیکول به جسم زرد تبدیل می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه